Töötame koos. Märk ja sotsiaalkampaania.

Client: Abikäsi SA

Categories: Campaign

Kui ilusti küsida, paneb Der Tank alati käed külge. Ja ikka seal, kus abi kõige enam vaja on.

Nõnda sai teoks märk, mis ühendab kõiki erivajadustega inimestele tööd pakkuvaid ettevõtteid, ja koostöös Initiave’iga seda tutvustav sotsiaalkampaania. Tööd alustades lähtusime peamiselt kahest meie jaoks olulisest punktist: soovisime, et meie loodu kõnetaks nii erivajadustega inimesi kui ka tööandjaid, kuid teeks seda positiivse alatooniga, langemata sotsiaalkampaaniatele omastesse stampidesse. Ja  tundub, et saime sellega kenasti hakkama.